Slide # 1

Slide # 1

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts Read More

Slide # 2

Slide # 2

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts Read More

Slide # 3

Slide # 3

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts Read More

Slide # 4

Slide # 4

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts Read More

Slide # 5

Slide # 5

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts Read More

Social Media Exchange Website - Likenation

Sunday, July 6, 2014

ජනවාරි මාසේ පොස්ට් එකක් ලිව්වට පස්සේ ඔන්න අද තමයි මේ අවුරුද්දට ලියන දෙවනි පොස්ට් එක ලියන්නේ. සති දෙකක වැකේෂන් එකක් හම්බුන නිසා තමයි මේකත් ලියාගන්න පුළුවන් උනේ. කලනය ලියන්න පටන් ගත්තට සීමාව කොටස විතරනේ කරන්න පුළුවන් උනේ ඔන්න අද අවකලනය පලවෙනි පොස්ට් එක දාන්නයි හදන්නේ.
කීප දෙනෙක්ම කමෙන්ට් කරලා තිබ්බ කලනය දිගටම ලියන්න කියල ඒ නිසා තමයි වෙලාවක් ලැබුණු ගමන් මේක ලියන්න හිතුවේ 
ඔන්න එහෙනම් පාඩම පටන් ගන්නවා 

අවකලනයමුලික සීමාව පිලිබඳ සිද්ධාන්ත ඔස්සේ අවකලනය පිලිබඳ මුලධර්ම ගොඩනගනු ලැබේ. අවකලනයේ ඇති වැදගත්ම සංකල්පයක් වන්නේ වෘද්ධි පිලිබඳ සංකල්පයයි.

වෘද්ධි


 

උදාහරණමෙන්න මෙතනින් ගිහින් ඔන්ලයින් බලන්න හරි බාගෙන බලන්න හරි පුළුවන්
ත්‍රිකෝණ මිතික ශ්‍රිත අවකලනය කොටසත් ඉක්මනින්ම ලබාදෙන්නම්


Tuesday, January 28, 2014

wmafma udi .dklg miafia íf,d.a tl me;af;a wdfõ'' myq.sh ojiaáfla nrgu jev ;sín tlaiEï ksid tl tjr Wkd ú;rhs i;shhs ksjdvq wfh;a jev

wd tal fkfuhs lshkav wdmq tl wu;l Wkdfka

fudkjo n,kak wdfõ fufy uql=;a fmakafka kE'' (P˜‍folu fldfyduo tlief¾ fmkkafka ˜‍


Tkak uu folu tlief¾ fmkakk l%uhla fydhdf.k wdj'' fudllao fï fol lsh, Thd, n,kjd we;sfka''' fol lsõfõ fukak fï folg ùäfhda tlhs tfla iíghsÜ,a tl yß ,sßlaia tl yß'' Th folu tl ief¾ maf,afjkakkïfolgu tlu ku ;sfhkak ´fkfka'' tfyu ke;akï b;ska ùäfhda tlg iíghsÜ,a tl weo, odkak ;uhs fjkafka''


fufyu ;sínu fmdä wjdishla ;shkjd iuyr fj,djg fudlo wms iíghsÜ,a *hs,a tlla yeÿjyu ´k flfklag tl täÜ lr,d thdf.a úÈyg yod.kak mq¿jka''


my, od, ;sfhk ùäfhda tfla úÈyg jefâ lr.;a;utfyu wõ,la fjkafka kE


iíghsÜ,a yok yeá n,d.kak ´fka kï fï ùäfhda tl;a n,kak fu;kska


         

fukak ,skala tl fid*aÜfjhd¾ tl nd.kak  
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.freemake.com%2Ffree_video_converter%2F&session_token=ia7iMn7O3wQrhAJEnNEiGM0Qw8Z8MTM5MDk3NjUyNEAxMzkwODkwMTI0

Tuesday, October 15, 2013

w¨‍;a Ôfï,a tljqkaÜ j,ska tia'tï'es hjkak nE''''


  uf.a hd¨‍fjla ,ÕÈ ojil weyeõjd gmail j,ska sms hjkafka fldfyduo lsh,'' uu b;ska hjk úÈythdg lsh, ÿkak'' ta lshmq úÈyg l,du fjk fudllao tlla ;uhs fjkjd lsõfõ'' 
 miafia uu;a álla fïl fydh, ne¨‍j uf.a mrK tljqkaÜ tflakï hjkak mq¿jka'' w¨‍;a tlg;a f,d.a fj,d ne¨‍j Bg miafia'' y;a;s,õjg .ymq l,dnf¾ jf.a fukak hd¿jd lsõj úÈygu tfl;a fjk fudllao tlla tkafka bkajhsÜ fldrkak lsh,'' miafia fïl f.dvodk úÈy jrejla ú;r fyõjd you tube  fyõjd lsisu ùäfhda tlla ;sífí kE'' miafia ;uhs fï l%fï yïnqfka wyïfnka jf.a fudllafoda fjí ihsÜ tll ,djg ;sífí'' Tkak b;ska uu tlg ùäfhda tll=;a yeÿj'''


Monday, October 14, 2013

fmdfgdafIdma j,ska fjdag¾ udla n%Ia tlla youq''


 wmamd ldf,lska íf,d.a tl me;af;a wdfõ''' fldfyduo b;ska lÜáh ikSfmka iefmka bkakjo@@ ugkï f,dl= flia f.dvla Wkd myq.sh ojia áfla'' tajd fjk fj,djl lshkakïfld''  

  fmdä ùäfhda lE,a,la yeÿj tl §, hkakhs íf,d.a tl me;a;g ßx.=fõ'' mrK úÈyg neß Wk;a wfhu;a ál ál fmdiaÜ ,shkak mgka.kak ;uhs ys;ka bkafka'' fmdfgdafIdma j,ska wfmau lsh, is.afkap¾ tlla yod.kak úÈy ;uhs fïfla ;sfhkafka'' 

  fïfla ;shk úÈyg wfma w;aik Wk;a fmdfgda tlla úoyg wrf.k fï jf.a n%Ia tlla yod.kak mq¿jka' 

m,fjks jefâfka'' fyd| krl;a fmdâvla lsh,u hkak b;ska 

 fukak hqáhqí pek,atfla ,skalatl Wednesday, June 5, 2013

wfma fld,a,kaf.a jevla

fïojia j, uql=;a ,shkak ysf;kafk;a kE udru lïue,shs' wfma leïmia tfla fld,af,da ál fiÜ fj,d lshmq iskaÿjla hqáhqí tfla oeïu uu' Thd,;a wy, n,, fyd|kï lshkakflda'''


අපේ පිරිවර